Thema's

6 maart
Thema: Je kind als spiegel, de PresentChild methode met Annemarie Kluin-Reijmer

Deze methode brengt een oplossing vanuit de kern voor kinderen en hun ouders/opvoeders. In een paar stappen kan met deze methode bij de problematiek tussen ouder/ opvoeders en hun kind tot de kern gekomen worden en handvatten voor het oplossen van het probleem aangedragen worden. Als een kind het moeilijk heeft, zich onprettig gedraagt of vaak ziek is dan maken wij als ouders ons zorgen of het raakt ons in onze emoties. Toch kan dit kind een positieve ontwikkeling teweegbrengen in hun gezin, of zelfs op school of in een groep.
Een kindertolk “vertaalt” als het ware voor de ouder wat het kind spiegelt via diens gedrag, spel, ontwikkeling en of klachten. Op deze manier ontstaat er ruimte voor zowel de ouder als het kind om te groeien naar meer balans.

De ochtend wordt verzorgd door Annemarie Kluin-Reijmer. Ze is getrouwd met Henry en samen hebben zij drie kinderen. Een dochter (Sanne) en twee zonen (Nander en Jarno).

Wil je meer weten over haar werk met de Present Child Methode, kom dan 6 maart naar het Café ouders en Co. Annemarie zal dan meer vertellen over de spiegel van je kind en wat deze voor een liefdevolle boodschap kan bevatten voor jou als ouder. Ook laat ze aan de hand van enkele praktijksituaties zien hoe de methode werkt.
https://hetverborgenkind.nl