Thema's

1 november 2019
Thema: Primaire reflexen, de basis voor verdere ontwikkeling met Hilde Klein-Verheul

Iedereen wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, zoals zuigen, grijpen en schrikken. Een baby kan zijn lichaam nog niet bewust gebruiken en is voor overleving afhankelijk van reflexen. Tot een jaar of 2-3 zijn er maar liefst 21 primaire reflexen te onderscheiden die in een bepaalde volgorde ontstaan en naar de achtergrond verdwijnen (ook wel integreren genoemd). reflexen veranderen in doelbewuste handelingen en het kind is daardoor steeds beter in staat gecontroleerd te handelen.
Wat nog weinig mensen weten, maar waar gelukkig steeds meer aandacht voor komt, is dat reflexen tot verstoring kunnen leiden als ze niet goed geïntegreerd zijn. Dit komt doordat primaire reflexen het fundament zijn voor de cognitieve, motorische én emotionele ontwikkeling. Door te werken aan reflexen pak je problemen bij de basis aan.
Een niet-geïntegreerde zuigreflex kan bijvoorbeeld leiden tot spraak-taalproblemen, gespannen kaak, mond en nekspieren, moeite met en weerzin bij fijnmotorische handelingen en maag-darmproblemen. Wanneer het kind met de handen bezig is opent de mond en wil de tong naar buiten hangen en meedoen met de handen.

Tijdens de themaochtend op 1 november zullen we ingaan op een aantal primaire reflexen, hun betekenis en welke gevolgen niet-geïntegreerde reflexen kunnen hebben. De ochtend is interactief, je krijgt tips en we doen oefeningen.

Het thema wordt verzorgd door Hilde Klein-Verheul, eigenaar van praktijk Jade in Deventer. Hilde is orthopedagoog en behandelt veel kinderen in haar praktijk met behulp van reflexintegratie.

29 november 2019
Thema: Liefdevol grenzen stellen met Mirella Werba